iškakti

iškakti
1 iškàkti 1. intr. SD41, B, R iškeliauti, išvykti; patekti: Tėvas savo dukterim niekur neduoda iškàkti Brt. Jis iškako kažkur į provinciją Vv. Iškankù į miestą R127. Iškãko į didelę girią Sch242. Tuo tarpu ūkininkas iškako mugėsna Blv. Smarkiai plaukdamas apie vidurnaktį iškãko į... miestą Sch207. Po kelių dienų bandysiu vėl gromatą jums prisiųsti, bene ta į jūsų rankas iškaks Kel1881,74. Iškako pas brolį savą CII125. Po pulko metų vėl ten iškakęs, iš viso kitaip čia atrado Ns1840,1. Ir iškako nekurion vieton, kame pernakvojo, nusileido nes saulė Ch1Moz28,11. Ir nuėjo (viršuje iškako) pietuosna BB1Moz12,9. Mes iškakom tavo broliop BB1Moz32,6. Eš nieko negaliu daryti, iki tau neiškakus BB1Moz19,22. Prisakymas iškakęs buvo BBEst4,3. Didį kelią keliavę iškanka ik vyriausio miesto BPI156. Idant neiškaktumbit VoK14. Rodžia kelią, kuriuo turime iškakt SPII30. ^ Šuns balsas į dangų neiškanka I.Simon. 2. intr., tr. siekti, pasiekti: Pabudavokime miestą ir korą (= kuorą), kurio viršus iki dangaus iškaktų RB1Moz11,4. Idant ... ižkaktumbime tėviškę DP184. Jam dabar neiškakus tą miestą, net ant kelio esant, užtek jam žmogus BPI186. Ir žmonės procevojosi (yrės), idant kraštą iškaktų BBJon1,13. \ kakti; apkakti; atkakti; įkakti; iškakti; nukakti; parkakti; sukakti; užkakti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • iškakti — iškàkti vksm. Iškàkti iš namų̃, iš káimo, iš krãšto …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • iškakti — 2 iškàkti intr. ištverti, išbūti: Reikėjo tiek iškentėt, iškàkt Tvr. Dienos metų mano ... neiškako dienump gyvatos tėvų mano Ch1Moz47,9. kakti; atkakti; dakakti; iškakti; pakakti; prakakti; prikakti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkakti — 1 apkàkti 1. tr., intr. apeiti, apkeliauti, apvažiuoti, aplankyti: Kad ji visur ir apkañka, o koją skauda Rdm. Šiandien apkakaũ dar ir Gnobikių kaimą Lš. Ale jau svieto tai apkakau daugel Mrc. Ji tokia eikli, visur apkañka: ir Kauną, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkakti — 1 atkàkti intr.; M ateiti, atvykti, atvažiuoti, atkeliauti: Vakar pas mumis atkãko mano brolis Slnt. Tokį kelią atkàkti nė biškį ne juokai Slnt. Kol (kodėl) neatkanki, dieduli, in mus nigdi? Imk ir atkàk kada nor šventądien Srj. Kai jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkakti — 2 atkàkti intr. 1. Krž nusibosti, užtekti. 2. Asv nuprasti nuo žindimo, atjunkti. kakti; atkakti; dakakti; iškakti; pakakti; prakakti; prikakti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dakakti — 2 ×dakàkti (hibr.) intr. užtekti: Morta juoda kap čigonka, jai lašinių nedakañka (d.) Brt. kakti; atkakti; dakakti; iškakti; pakakti; prakakti; prikakti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškakdinti — 1 iškãkdinti K cur. 1 iškakti 1. kakdinti; atkakdinti; įkakdinti; iškakdinti; nukakdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškakimas — 1 iškakìmas sm. (2) KI507 → 1 iškakti 1. kakimas; atkakimas; įkakimas; iškakimas; nukakimas; sukakimas; užkakimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškakinti — 2 iškãkinti caus. 1 iškakti 1: Iškãkink sūnų, t. y. išsųsk J. kakinti; atkakinti; iškakinti; nukakinti; parsikakinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškeliauti — 1. intr. išvykti, iškakti: Žentas į kelionę iškeliãvo J. Jis iškeliavo į svietą Vv. | refl.: Išsikeliavo iš savo krašto rš. 2. tr. padaryti, atlikti (kelionę): Taisos, rėdos mylimas kelelį iškeliauti KlvD51. Daug kelionių iškeliãvo A.Baran. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”